Banden met Rotary

Wat is Rotary?

Rotary is een wereldwijde vereniging van mannen en vrouwen uit het zakenleven, uit de vrije beroepen en de administratie, verenigd rond een humanitaire actie, met als doel, voor zichzelf en voor de wereld rondom zich, de beroepsethiek aan te moedigen en “goodwill” te creëren om de wereldvrede te waarborgen.

De eerste Rotary Club werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago (USA); waardoor Rotary zich de oudste serviceclub van de wereld mag noemen.

Rotary telt 1.229.163 mannen en vrouwen, verspreid over meer dan 34.924 clubs verspreid over de wereld.
 

Membership

De leden vergaderen elke week om hun vriendschapsbanden te verstevigen en om overleg te kunnen plegen over de programma’s van zowel lokaal als algemeen belang. De rekrutering gebeurt op basis van een systeem, dat zoveel mogelijk de weerspiegeling verzekert van de maatschappelijke sociale structuur.
 

Werking

De Rotary leden verwezenlijken humanitaire, educatieve en culturele acties, met het oog op de verbet ring van de levensomstandigheden, zowel in eigen regio, als op internationaal vlak.
De Rotary Stichting brengt elk jaar tientallen miljoenen dollar aan voor studiebeurzen, culturele uitwisselingsprojecten en humanitaire acties die, klein- of grootschalig, de leefkwaliteit van miljoenen mensen verbeteren.

Rotary staat bekend als de belangrijkste niet-gouvernementele (NGO) verschaffer van beurzen. Het is de grootste privé-organisatie voor uitwisselingsprogramma’s voor jongeren.
 

Rotary BeLux

Rotary BeLux is samengesteld uit 274 clubs,10.668 leden, verdeeld over 3 tweetalige Districten.

 

What are you looking for?

Close