Historiek

1914-1918: Groot-Brittannië – Oorsprong van de band met Rotary

De Rotariërs worden gemobiliseerd en moeten hun humanitaire acties opgeven. Hun echtgenoten beslissen de fakkel over te nemen en bij te dragen tot het lenigen van het oorlogsleed. Zij vormen kleine comités die elkaar op regelmatige basis ontmoeten en het devies van Rotary “Service above Self”, delen. Aldus ontstonden de eerste groeperingen van echtgenotes van Rotariërs.

1924: Manchester – Oprichting van Inner Wheel

In de naoorlogse jaren heersten verwoesting en ellende… Margarette Golding, verpleegster en echtgenote van een Rotariër, zet zich in om de noodlijdenden in haar streek te helpen. Dit brengt haar ertoe om de eerste club van echtgenotes van Rotariërs, op te richten. Verwijzend naar het embleem van Rotary, geeft ze hen de naam “Inner Wheel”. In navolging hiervan worden spoedig andere clubs gevormd in Groot-Brittannië.

1948: Oprichting van de eerste Belgische club “Inner Wheel Namur”

De beweging verspreidt zich over andere landen waar Rotary International actief is; waaronder ook België. De eerste Inner Wheel club wordt er opgericht in Namen.

1967: “International Inner Wheel” Wij moeten 43 jaar wachten vooraleer Inner Wheel een internationaal statuut krijgt.

1973: Vorming van het District 62 in België-Luxemburg.

1980-1981: Anne Lebeau, lid van de club van Namen, wordt verkozen tot Internationale Voorzitter.

1985: Het District 62 wordt ingedeeld in District 62, District 217 en District 163.De Vriendschapsdag wordt opgericht.

1994: In navolging van andere landen wordt de Council (of Raad) opgericht. Het doel was een vertegenwoordiging van de districten samen te brengen ten einde een betere werking te verzekeren op nationaal en internationaal vlak.

1995-1996: De functie van National Representative is een gevolg van de omvorming van de Board in Engeland. Vroeger had elk in districten onderverdeeld land een International IW Representative die tegelijkertijd Board Member was in Engeland. Bij de uitbreiding van IW werd dit aantal te groot en de kosten te hoog. Op de Conventie in Sydney in 1993 werd bepaald dat er slechts 16 Board Directors zouden zijn, verkiesbaar door alle clubs wereldwijd. Op nationaal vlak werd dan de functie van National Representative gecreëerd die de link is tussen het land en het Hoofdkwartier in Altrincham. In IW België-Luxemburg wordt de functie van National Representative en President of Council door één persoon vervuld.

2015-2016: Charlotte De Vos van IW club Knokke -Heist Oostkust wordt IIW President

Juni 2017: Inner Wheel Belgium-Luxembourg telt ongeveer 2000 leden, verdeeld over 3 districten en 76 clubs.

Juni 2018 : Inner Wheel Belgium-Luxembourg telt ongeveer 2020 leden, verdeeld over 3 districten en 77 clubs.

Nationaal Fonds IW Belgium-Luxembourg:
• 2002-2009: project  “Nepali Women” Van 2002 tot 2009 financierden de clubs van Inner Wheel Belgium-Luxembourg een onderwijsproject voor de vrouwen van Sarangkot in Nepal ( bouw van een school, basisonderwijs en naaicursus).
• 2009-2015: project "Scholarisatie van meisjes in Zuid-Benin”. Dit project verloopt in samenwerking met de IW club Cotonou Espoir en beoogt de materiële ondersteuning van een 40-tal meisjes uit 4 schooltjes in Zuid-Benin.

Vertegenwoordiging van Inner Wheel bij de UNO: Inner Wheel telt 4 vertegenwoordigers bij de UNO: 1 in Genève, 1 in New York en 2 in Wenen.

Iedere vertegenwoordiger zetelt in een andere commissie: Familierecht, Statuut van de Vrouw, Kinderrechten, Mensenrechten, Lot van de Bejaarden in de Wereld en Drugs.
De UNO is een politieke organisatie; daarom hebben de NGO’s, waaronder Inner Wheel, een rol van waarnemer en een statuut van raadgever.

http://www.internationalinnerwheel.org/representatives-at-the-un.html 

 

What are you looking for?

Close