Privacy policy

Op 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) in Europa in voege getreden.
Deze regelgeving zorgt voor een betere bescherming van onze privacy.
Omdat Inner Wheel gebruik maakt van de persoonsgevens van haar leden dienen wij ons aan te passen aan deze regels.
Van elk IW lid worden naam, adres, e-mailadres, telefoon, de taal en eventueel de geboortedatum en de naam van de partner opgeslagen in een databestand.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie en communicatie binnen Inner Wheel, Nationaal en Internationaal. Ze worden op geen enkel ogenblik aan derden doorgegeven of gebruikt voor commerciële doeleinden.
Als lid van IW hebt u via de website met een persoonlijk paswoord steeds toegang tot uw persoonsgegeven , die u kan raadplegen en aanpassen.
Op het ogenblik dat u het lidmaatschap beëindigt worden al uw gegevens gewist.
De website is aangepast om maximaal in te spelen op de nieuwe verordening.
Bij het plaatsen van content (verslagen,nieuws,agenda,foto’s, films…..) op de site wordt alles standaard achter een login geplaatst.
Enkel en alleen aangesloten leden kunnen deze informatie raadplegen.

What are you looking for?

Close