Bestuur

Bestuur 2022-2023

Voorzitter: 
Langbeen Deborah
Vice-voorzitter: 
Sanders Caroline
Imm. Past Voorzitter: 
Baeke Isabelle
Secretaris: 
Baeckelandt Kristine
Penningmeester: 
Maertens Ann
Internationale dienst: 
Tack Katrien
Districtsafgevaardigde: 
Verhaeghe Myriam
Nevelsteen Anne Mie
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Ghesquiere Anne
Media Manager: 
Verbeke Sarah
Editor: 
Verbeke Sarah
Clubmeester: 
Van Molhem Sylvie

What are you looking for?

Close