Bestuur

Bestuur IW Lokeren 2022-2023

Voorzitter: 
Adriaensen Dominique
Vice-voorzitter: 
Roegiers-Mestdagh Dominique
Imm. Past Voorzitter: 
De Kimpe-De Ruyte Lydia
Secretaris: 
Gekiere Isabelle
Penningmeester: 
Vercauteren Gertrude
Internationale dienst: 
Hiel-Verhelst Christine
Districtsafgevaardigde: 
Verstuyft Gerd
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Smekens Gwenn
Media Manager: 
Puylaert Sofie
Editor: 
Smekens Gwenn
Clubmeester: 
Verhelst-Verheyden Inge

What are you looking for?

Close