Bestuur

Bestuur IW Aarschot 2023-2024

Voorzitter: 
Wouters-Jacobs Terry
Vice-voorzitter: 
Van Meerbeek-Boeckx Jacqueline
Imm. Past Voorzitter: 
Verbist - Van Herck Odette
Secretaris: 
Diana Mattheus - Van Bael
Penningmeester: 
Wouters-Jacobs Terry
Internationale dienst: 
Journée-Ryckoort Nicky
Districtsafgevaardigde: 
Wouters-Jacobs Terry
Van Meerbeek-Boeckx Jacqueline
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Catella-Verstrepen Nora
Verbist - Van Herck Odette
Media Manager: 
Verbist - Van Herck Odette
Editor: 
Verbist - Van Herck Odette
Clubmeester: 
Catella-Verstrepen Nora

What are you looking for?

Close