Bestuur

Bestuur IW Diest 2020 - 2021

Voorzitter: 
Weckx Vera
Vice-voorzitter: 
Vandervelden Anne
Imm. Past Voorzitter: 
Thielens Betty
Secretaris: 
Ellinghaus Katja
Penningmeester: 
Quintijn Katrien
Internationale dienst: 
Baetens Emmy
Districtsafgevaardigde: 
Ruytinx Leni
Ellinghaus Katja
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Vandervelden Anne
Media Manager: 
Ellinghaus Katja
Clubmeester: 
Bams Katrien

What are you looking for?

Close