Bestuur

Comité IW Tienen-Tirlemont 2022-2023

Voorzitter: 
Dekeyser-Pauwels Magda
Vice-voorzitter: 
Schot-Dekeyser Viviane
Imm. Past Voorzitter: 
Deschamps-Springer Cathy
Secretaris: 
Honorez Christine
Penningmeester: 
Celis Marijke
Districtsafgevaardigde: 
Deschamps-Springer Cathy
Van Vlasselaer-Mannes Brigitte
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Vollen-Smet Marie Anne
Honorez Christine
Media Manager: 
Honorez Christine
Editor: 
Uyttebroeck-Morren Nadine
Clubmeester: 
Joseph-Rossenu Jocelyne.

What are you looking for?

Close