Bestuur

NIEUW BESTUUR IW MANDEL LEIE 2022 - 2023

Voorzitter: 
Cambien-Rogiers Myriam
Vice-voorzitter: 
Herpels Bea
Imm. Past Voorzitter: 
Vanden Avenne Véronique
Secretaris: 
De Wulf-Decock Christiane
Penningmeester: 
Grumieaux-Vandeputte Anne Sophie
Internationale dienst: 
Den Dauw-Vanden Weghe Katrien
Districtsafgevaardigde: 
Joye Lut
Lecot-Delombaerde Michèle
Plaatsvervangende afgevaardigde: 
Dujardin-Allegaert Bernadette
Vanmeenen Trees
Media Manager: 
Flamée-Degryse Anne
Editor: 
Flamée-Degryse Anne
Clubmeester: 
Van Landuyt-Corteville Ilse

What are you looking for?

Close