Mandel-Leie

  • Welkom op de website van Inner Wheel club Mandel-Leie

  • MACHTSOVERDRACHT 2018-2019 : Annie naar Moniek

Wie is IW Mandel-Leie?
Ontdek onze club.
IW Mandel-Leie
Dank voor jullie steun en aanwezigheid op onze fundraising ! Tot volgend jaar.

Hot news

What are you looking for?

Close