Bestuurswissel

Terug naar de overzichtspagina

De Bestuurswissel tussen Bernadette Luypaert en Viviane Dekeyser.

We bedanken nog Bernadette Luypaert die het voorzitterschap heeft moeten overnemen van Jacqueline Honorez die wegens overlijden haar mandaat als Voorzitter niet heeft kunnen beeindigen.

Viviane heeft haar programma voor het ganse jaar reeds voorgesteld.

Het wordt een boeiend jaar.

What are you looking for?

Close