Historiek 2022-2023

Body: 

Mrs. Margarette Golding, verpleegster, en echtgenote van een Rotariër, richtte een eerste Inner Wheel club op in 1924.

De dames van Rotariërs hielpen hun echtgenoten in het verwezenlijken van het sociaal engagement van hun club. Veel van deze vrouwen kwamen ook regelmatig onderling samen.
Het idee om een club van echtgenotes van Rotariërs op te richten ging uit van de Rotary club van Manchester. 
Op 15 november 1923, was er een vergadering van 27 Rotary echtgenotes. Doel was een onafhankelijke club op te richten gebaseerd op Rotary doelstellingen.  Rotary International was niet akkoord met het gebruik van de naam Rotary.
Inmiddels had Mrs Golding een tijdelijk comité opgericht. Een tweede vergadering werd gehouden op 10 januari 1924. Daar werd beslist een club op te richten onder de benaming Inner Wheel. Zo werd het woord Rotary niet gebruikt, maar was de link met Rotary duidelijk in het logo.
Mrs. Margarette Golding werd de eerste voorzitter van Inner Wheel Club Manchester.
De eerste clubs buiten Groot-Brittannië waren Bergen (Noorwegen) in 1935  en Apeldoorn (Nederland) in 1946.

1948 – Oprichting van de eerste Belgische club “Inner Wheel club Namur”
De organisatie verspreidt zich in andere landen waar Rotary International actief is waaronder ook België en andere Europese landen.

1967 “International Inner Wheel”
Men moet 43 jaar wachten,  vooraleer Inner Wheel een internationaal statuut krijgt.

1973 – Vorming van het District 62 in België.

1980-1981 – Anne Lebeau, lid van IWC Namen, wordt verkozen tot Internationale Voorzitter. Haar thema was “Open your Heart”

1985 – Het district 62 wordt gesplitst in drie districten, D 62, D 217 en D 163.
De eerste vriendschapsdag wordt georganiseerd.

1995-96 – Na de Conventie in Sydney in 1993 wordt de structuur van International Inner Wheel gewijzigd. (in werking getreden vanaf 1995-1996)
Vroeger had ieder in districten onderverdeeld land een
International Inner Wheel Representative die tezelfdertijd Board Member was in Engeland. Die werden te talrijk en daarom werd er een International Board opgericht met 16 Board Directors.
De functie van National Representative wordt ingevoerd (vereiste om tot Board Director te worden verkozen)  Zij is de link tussen haar land en International Inner Wheel.
Om verkozen te worden voor een functie in het International Executive Committee moet het land een nationaal bestuursorgaan hebben.
De Raad België-Luxemburg werd opgericht.
In IW België-Luxemburg wordt de functie van National Representative en President of Council door één persoon opgenomen.

2015-2016 – Charlotte De Vos, lid van IW club Knokke-Heist Oostkust, wordt verkozen tot internationale voorzitter. Haar thema was “Unique & United”

Op 10 Januari vieren we Inner Wheel Day.

Vertegenwoordiging bij de UNO

Inner Wheel heeft 6 vertegenwoordigsters bij de UNO:
1 in Genève :  Karin Rivollet
2 in New York : Martine Gayon en Michelle Burgess
3 in Wenen : Ceja Gregor Hu, Ulrike Nemling en Veronique Bicu.
Iedere vertegenwoordigster zetelt in een andere commissie. De commissies hebben steeds betrekking op familierechten, statuut van de vrouw, kinderrechten, mensenrechten, lot van de bejaarden in de wereld, drugs. De UNO is een politieke organisatie, daarom hebben de NGO’s waaronder Inner Wheel, een rol van waarnemer en een statuut van raadgever.

 

 

 

What are you looking for?

Close