Lidmaatschap

Komen in aanmerking om actief lid te worden:

op voorwaarde dat zij ouder zijn dan 18 jaar;

  • een vrouw gelieerd aan een Rotariër/voormalig Rotariër (*),
  • een vrouw gelieerd aan een Innerwheellid of voormalig Innerwheellid (*),
  • vrouwen die uitgenodigd worden om lid te worden, vooropgesteld dat een meerderheid van de clubleden het eens is met het voorgestelde lid.

(*) niettegenstaande zijn ontslag of overlijden.

What are you looking for?

Close